Operacje na bitach w panelach Weintek

Operacje na bitach w panelach Weintek

Posted By: Mateusz Published: 16/04/2020 Times Read: 231 Comments: 0

Panele Weintek – Obiekty umożliwiające operacje na wartościach binarnych


Panele operatorskie firmy Weintek zostały wyposażone w kilka grup rejestrów odpowiedzialnych za przechowywanie zmiennych w postaci binarnej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że producent rozróżnił grupy rejestrów tymczasowych oraz podtrzymywanych po zaniku zasilania. Dodatkowo należy zaznaczyć, że niektóre grupy zawierają rejestry szesnastobitowe, w których zmiana wartości pojedynczego bitu wiąże się ze zmianą wartości całego rejestru wykorzystywanego jako słowo.W panelach Weintek przegląd dostępnych adresów oraz ich zajętości jest możliwy za pośrednictwem okna „Adres”. Bity niewykorzystane są zaznaczone na kolor zielony, natomiast te, które zostały użyte w projekcie – na kolor czerwony. Kliknięcie konkretnego pola powoduje wyświetlenie lokalizacji wykorzystania rejestru.
W środowisku EasyBuilderPro znajduje się kilka obiektów pozwalających wyświetlać stan oraz modyfikować wartość zmiennej binarnej.


Bit Lamp


Aktualną wartość bitu można wyświetlić wykorzystując obiekt „Bit Lamp”, reprezentujący zmianę wartości logicznej w formie kształtu lub obrazu i/lub etykiety.
Podstawowa parametryzacja obiektu sprowadza się do wpisania adresu odczytu oraz wyboru formy graficznej.

Ustaw Bit


Zmiana wartości zmiennej binarnej jest możliwa za pośrednictwem obiektu „Ustaw Bit”.
Proces parametryzacji odbywa się bardzo podobnie jak to miało miejsce w przypadku „Bit Lamp”. Dodatkowo, okno konfiguracyjne pozwala na sprecyzowanie w jaki sposób będzie zmieniana wartość binarna. Należy zwrócić uwagę, że graficzna interpretacja nie reprezentuje aktualnej wartości bitu – obiekt służy do zapisu, nie do odczytu.


  Przełącznik


Obiekt „Przełącznik” tak jak „Ustaw Bit” pozwala na zmianę wartości bitu, dodatkowo umożliwiając odczyt aktualnej wartości modyfikowanej zmiennej lub innej, której stan powinien być monitorowany.
Minimalna parametryzacja obiektu obejmuje wpisanie adresu, który będzie modyfikowany/odczytywany, lub adresu modyfikowanego i adresu odczytywanego przy zaznaczonej opcji „Odczyt i zapis do różnych adresów”. Dodatkowo należy określić w jaki sposób będzie zmieniana zmienna oraz czy podczas jej zmiany ma być wywoływane makro. Oczywiście można również wybrać sposób graficznego reprezentowania przełącznika za pomocą obrazu lub kształtu i/lub etykiety.

Tags: panele weintek, obiekty binarne weintek

Comments

Write Comment

zamknij
Jedno konto - wiele możliwości
Kliknij, aby przeglądać produkty.
Twoja sesja nie wygaśnie. Po przełączeniu sklepu nadal będziesz zalogowany.