Weintek – EasyBuilder Pro - Obiekty umożliwiające operacje na słowach bitowych

Weintek – EasyBuilder Pro - Obiekty umożliwiające operacje na słowach bitowych

Posted By: Mateusz Published: 21/04/2020 Times Read: 298 Comments: 0

Panele operatorskie HMI Weintek zostały wyposażone w kilka obszarów pamięci, na których może operować użytkownik. Grupy mają różne przeznaczenie, od rejestrów lokalnych, przeznaczonych na swobodny użytek dla programisty, poprzez rejestry systemowe, przechowujące dane procesowe urządzenia, aż po rejestry wykorzystywane do obsługi pamięci rozszerzonej. Podczas wykorzystywania poszczególnych grup trzeba mieć świadomość, że część z nich jest nie jest podtrzymywana, a co za tym idzie, ich wartość zostanie przywrócona do wartości fabrycznej po odłączeniu urządzenia od zasilania.W celu sprawdzenia, czy dany adres został wykorzystany w projekcie, należy w zakładce „Adres” zdefiniować lokalizację, która ma być monitorowana. Jeśli rejestr jest zajęty, wówczas odpowiadające mu pole pamięci będzie w kolorze czerwonym, w przeciwnym przypadku, pole przyjmie kolor zielony. Panele Weintek umożliwiają kliknięcie na konkretnym polu pozwoli na sprawdzenie lokalizacji użycia danego rejestru.Środowisko EasyBuilder Pro zostało wyposażone w kilka obiektów pozwalających na operowanie na słowach bitowych.


Obiekt Numeryczny


Najczęściej wykorzystywanym obiektem umożliwiającym modyfikację oraz podgląd wartości danego rejestru jest „Obiekt Numeryczny”.


Podstawowa konfiguracja odbywa się w kilku krokach. W zakładce „Ogólne” należy określić, czy obiekt będzie służył tylko do odczytu czy również do modyfikacji rejestru, oraz czy adres odczytu ma być jednocześnie adresem zapisu. Należy również wprowadzić konkretny adres rejestru, na którym będą przeprowadzane operacje.


Zakładka „Format” pozwala na określenie formatu danych, a wiec rozmiaru i typu informacji znajdujących się w rejestrze. Dodatkowo, zakładka umożliwia sprecyzowanie ilości cyfr, z których będzie składało się modyfikowane słowo, można również sformatować sposób jego wyświetlania w obiekcie, rozdzielając ciąg cyfr lub dodając pewne stałe znaki, np. jednostkę. Producent umożliwił również skalowanie wartości wyświetlanej lub modyfikowanej zmiennej, a także ograniczenie w postaci limitów dotyczących wprowadzania danych.Tak jak ma to miejsce w przypadku większości elementów w EasyBulider Pro, za pomocą zakładek „Kształt” oraz „Czcionka” można nadać obiektowy konkretny wygląd.


Lampa Słowna


Kolejnym obiektem pozwalającym na prezentację wartości liczbowej w formie graficznej jest „Lampa Słowna”. Jej sposób działania polega na wyświetleniu kształtu lub obrazu i/lub etykiety zależnych od aktualnej wartości monitorowanego rejestru.Parametryzacja w panelach Weintek polega na określeniu rejestru sterującego obiektem, ilości przewidywanych stanów oraz na przypisaniu odpowiednich reprezentacji graficznych do konkretnych stanów.
Ustaw Rejestr


„Ustaw Rejestr” jest obiektem pozwalającym na modyfikację wartości konkretnego słowa za pośrednictwem jednej z wielu funkcji udostępnianych przez oprogramowanie.


Konfiguracja obiektu sprowadza się do wpisania konkretnego adresu rejestru, wybrania odpowiedniej funkcji modyfikującej oraz doboru sposobu reprezentacji graficznej (obraz, kształt, etykieta).
Należy zaznaczyć, że „Ustaw Rejestr” często jest wykorzystywany do wykonywania akcji, która nie wymaga korzystania z obiektu w postaci przycisku, a więc nie potrzebuje również przypisanej mu grafiki. Przykładem tego typu przydatnej funkcji jest np. „Ustaw, w chwili otwarcia okna” czy „Cykliczny JOG++”.


Przełącznik Multi-Stanowy


Obiekt „Przełącznik Multi-Stanowy” jest kombinacją „Lampy Słownej” oraz „Ustaw Rejestr”. Aktywacja obiektu powoduje równoczesną zmianę wartości konkretnego rejestru oraz wyglądu samego „Przełącznika”, w zależności od tej wartości.Podstawowa parametryzacja obiektu polega na sprecyzowaniu adresu odczytu/zapisu, określeniu ilości stanów „Przełącznika” oraz wyboru sposobu zmiany wartości spośród opcji JOG+ oraz JOG-. Oczywiście możliwe jest również przypisanie obrazu lub kształtu i/lub etykiety do każdego ze zdefiniowanych stanów.
Tags: operacje na słowach weintek, ustawianie rejestru, przełącznik multistanowy

Comments

Write Comment

zamknij
Jedno konto - wiele możliwości
Kliknij, aby przeglądać produkty.
Twoja sesja nie wygaśnie. Po przełączeniu sklepu nadal będziesz zalogowany.